Vodstvo društva

Predsedstvo SGD za obdobje 2016 - 2019

 • Predsednik: Darja Žgur Bertok
 • Tajnica: Marjanca Starčič Erjavec
 • Blagajničarka: Katja Molan

 

Upravni odbor

 • Darja Žgur Bertok
 • Marjanca Starčič Erjavec
 • Katja Molan
 • Uroš Potočnik
 • Tanja Kunej
 • Jernej Jakše

 

Nadzorni odbor

 • Peter Dovč
 • Branka Javornik
 • Maja Čemažar

 

Častno razsodišče

 • Predsednik: Damjan Glavač
 • Član: Nadja Kokalj Vokač
 • Član: Metka Filipič
 • Namestnik: Gregor Serša
 • Namestnik: Borut Bohanec