Kolokvij iz genetike 2017

Vabilo na 6. kolokvij iz genetike

 

Vabimo vas na 6. kolokvij iz genetike, ki ga organizira Slovensko Genetsko Društvo (SGD) v sodelovanju s Slovenskim društvom za humano genetiko (SDHG), ki bo v petek,

 

15. 9. 2017

 

v Biološkem središču na Večni poti 111 v Ljubljani.

 

Namen srečanja je predstavitev raziskovalnih dosežkov diplomantov in mladih raziskovalcev na področju molekularne biologije, genetike in genomike v povezavi z zdravjem, biotehnologijo, kmetijstvom in okoljem. Vabimo vas, da se srečanja udeležite v čim večjem številu.

Starostna omejitev aktivnih udeležencev srečanja je do 35 let; prijavijo se lahko tudi tisti, ki so že doktorirali, vendar od zagovora doktorata ni preteklo več kot eno leto glede na zadnji dan prijave. Prispevke bo možno predstaviti kot kratko predavanje (10 min) ali kot poster. Najboljše predstavitve in posterji bodo nagrajeni.

Na srečanju lahko sodelujete v okviru naslednjih sekcij:

Genomika
Biotehnologija
Molekulske osnove bolezni
Populacijska genetika
Interakcije genom - okolje
Genomske interakcije

 

Uradni jezik srečanja bo angleščina.

 

Za študente in člane društva SGD (poravnana članarina za leto 2017) ni kotizacije. Za ostale udeležence je kotizacija v višini 15 EUR.

 

 

Navodila za pripravo prispevkov:

Prispevke pošljite v obliki povzetkov ali člankov. Povzetke, na eni strani, pripravite tako v slovenskem (do 250 besed) kot v angleškem (do 250 besed) jeziku. Članek v angleškem jeziku mora biti na več kot 4 straneh in mora biti strukturiran kot Izvleček v slovenskem jeziku, vključno z 4 ključnimi besedami (do 200 besed),  Abstract, including 4 key words (do 200 besed), Introduction, Material and Methods, Results and Discussion (del od Introduction do konca Results and Discussion mora imeti med 8001 in 9000 znakov brez presledkov), References (do 15 referenc). Povzetki in članki naj bodo oblikovani kot je prikazano v primeru.

 

Izpolnjeno prijavnico in prispevke pošljite na naslov: kolokvij.sgd@gmail.com

Rok za oddajo prispevkov je 1. 9. 2017. Rok za oddajo prispevkov je podaljšan do 8. 9. 2017!

 

 

Program

OKVIREN PROGRAM 6. KOLOKVIJA IZ GENETIKE

8.30 – 9.00   Registracija

9.00 – 9.30   Otvoritev 6. KOLOKVIJA IZ GENETIKE

                        Otvoritveno predavanje

9.30 – 10.45   Kratka predavanja I: Biotehnologija,
                                                   Molekulske osnove bolezni

10.45 – 11.15  Odmor za kavo in ogled postrov I: Biotehnologija,
                                                                        Molekulske osnove bolezni

11.15 – 12.30  Kratka predavanja II: Genomika,
                                                     Interakcije genom-okolje,
                                                     Populacijska genetika

12.30 – 12.35  Skupščina Sloveneskega genetskega društva I: uvod

12.35 – 13.15   Odmor za kosilo

13.15 – 14.00   Ogled postrov II: Genomika,
                                                Interakcije genom-okolje,
                                                Populacijska genetika

14.00 – 15.00    Zaključek 6. KOLOKVIJA IZ GENETIKE

                                Zaključno predavanje
                                Podelitev nagrad

15.00 – 16.00    Skupščina Slovenskega genetskega društva II: nadaljevanje

CELOTEN PROGRAM JE V PRIDAN V PDF.

Nagrade na 6. kolokviju iz genetike

15. 9. 2017

Na 6. kolokviju iz genetike 2017 so bile podeljene nagrade za najboljše predstavitve:

Nagrada za najboljšo predstavitev raziskovalnega dela:

Prva nagrada: Helena Volk, UL, Biotehniška fakulteta
Druga nagrada: Monika Savarin, Onkološki inštitut Ljubljana
Tretja nagrada: Mateja Janeš, UL, Biotehniška fakulteta

 

Nagrada za najboljši poster:

Prva nagrada: Maša Vidmar, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Druga nagrada: Anamarija Habič, UL, Biotehniška fakulteta
Tretja nagrada: Katarina Žnidar, UP, Fakulteta za vede o zdravju

 

ISKRENE ČESTITKE!