Notifications

28.8.2013 University of Ljubljana, Biotechnical Faculty kindly invites you to attend the lecture:

»Generation of an haplotype specific reference sequence for the bovine MHC«

by Dr. Ariel Amadio (INTA, Rafaela City and CONICET, Buenos Aires, Argentina)

The lecture will take place on Monday, the 2nd April 2013, at 1:00 p.m. in the Lecture Hall Ro4 at the Department of Animal Science, Groblje 3, 1230 Domžale.


Abstract of the lecture:
The bovine genome was published in 2009, however, two independent assemblies are available, Btau4.6 from the Bovine Genome Sequencing and Analysis Consortium, and UMD3.1 from the University of Maryland. Comparing the region containing MHC for both assemblies, a 1.8 Mb sequence is absent in Btau4.6, and several inversion and assemblies problems were detected. As the genome project used two libraries for sequencing: a BAC library (CHORI-240) from the bull Domino and a WGS library from one daughter (Dominette), the final assembly contains a mix of several haplotypes. Due to these findings, we proposed to generate a haplotype-specific reference sequence for the bovine MHC, using a BAC sequencing strategy, and both capillary and NGS sequencing technologies.

 

 

02.08.2013 We would like to inform you that we have extended the deadline for contributions for the 3rd Colloquium of Genetics.

New deadline for submission is 10.08.2013.

You are kindly invited to send your contributions to the mail kolokvij.sgd@gmail.com.

 

 

6.5.2013 National Institute of Biology kindly invites you to attend the lecture:


«Chemical Ecology applied to pest management:
a Brazilian experience»


by Dr. Raúl Alberto Laumann from the Brasilian Agriculture Research Corporation, EMBRAPA.

The lecture will take place on Thursday, the 9th of May 2013, 
at 15:30 p.m. in the Lecture Hall B2 of the Biological Centre, Večna pot 111, Ljubljana.

Abstract of the lecture can be found in the attachment at the bottom of the page.

 

 

26.4.2013 National Institute of Biology kindly invites you to attend the lecture:

"The Aptamer Technology: Powerful Tools in Basic Science,
Diagnostics and Therapy"


by Prof. Dr. Henning Ulrich, Department of Biochemistry, Institute of Chemistry,
University of São Paulo, U, Brazil.


The lecture will take place on Monday, the 29th April 2013, at 15:00 p.m. in the Lecture Hall B2 of the Biological Centre, Večna pot 111, Ljubljana.

Abstract of the lecture can be found in the attachment at the bottom of the page.

 

 

26.4.2013 Slovenian Biochemical Society kindly invites you to the 10th meeting of Slovenian biochemical society, which will take place from 15th to 18th of September 2013 in Ljubljana in Hotel Lev.


Affordable fees for early registration are available till the 15th of May 2013 on http://bio.ijs.si/sbd2013/Registracija.html.

You can also submit abstracts till the 15th of May 2013.
Best abstracts will be selected for oral presentation, and all the rest will be presented in the form of posters. Best posters will be awarded.

Organizing committee

 

 

22.4.2013 National Institute of Biology kindly invites you to attend the lecture:

"Approaches of Systems Biology of Metabolically Engineered Crops
Enriched in β-Carotene Content"

by Gianfranco Diretto, PhD, Junior Research Scientist,
Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Development (ENEA), Casaccia Research Center, Rome (Italy)
The lecture will take place on Thursday, the 25th April 2013,
at 15:30 p.m. in the Lecture Hall B2
of the Biological Centre, Večna pot 111, Ljubljana.

Abstract of the lecture can be found in the attachment at the bottom of the page.

 

 

19.4.2013 We are inviting you to the 3rd Colloquium of Genetics, which is organized by Genetic Society of Slovenia (GSS) in cooperation with Slovenian Society of Human Genetics (SSHG). The colloquium will be hold on

 

13th September 2013

at Marine Biology Station Piran,
National Institute of Biology

 

The purpose of the meeting is to present the research achievements of graduate students and post-graduate students in the field of molecular biology, genetics and genomics in relation with health, biotechnology, agriculture and environment. More information regarding the colloquium can be found here.

Obvestila

09. 02. 2017

Ste pripravljeni prevzeti vodenje javnega naravoslovnega raziskovalnega zavoda?

NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO (http://www.nib.si) VEČNA POT 111, 1000 LJUBLJANA objavlja

NAJAVO javnega razpisa za direktorja Nacionalnega inštituta za biologijo

Razpis za mesto direktorja Nacionalnega inštituta za biologijo bo objavljen v časopisu Delo dne 15. 05. 2017. Rok za prijavo kandidatov bo 29. 05. 2017.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta bodo naslednji:

- doktorat znanosti s področja dejavnosti inštituta,

- znanje in sposobnosti za izvajanje funkcije strokovnega vodje inštituta,

- izpolnjevanje pogojev, predpisanih v 29. in 34. členu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 96/02, 115/05, 61/06, 112/07, 9/11) (https://zakonodaja.com/zakon/zrrd).

Prijava bo morala vsebovati:

-  življenjepis kandidata,

-  kopijo dokazila o izobrazbi,

- dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vodjo raziskovalnega projekta iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti,

-  program dela in vizijo razvoja inštituta za petletno mandatno obdobje (v obsegu dveh do treh tipkanih strani).

Mandat direktorja traja pet let, z možnostjo ponovnih imenovanj ali možnostjo druge nadaljnje zaposlitve. Nastop mandata je predviden s 01.01.2018. Glede na razmeroma kratek, 14-dnevni prijavni rok po formalni objavi razpisa svetujemo, da s pripravo dokumentacije pričnete že pred objavo razpisa. Kandidatom iz tujine bomo nudili vso potrebno podporo pri urejanju dokumentacije v zvezi s prijavo.

Za več informacij se lahko obrnete na kadrovsko službo inštituta po telefonu na številko +386 59 232 707 ali po elektronski pošti na naslov kadrovska.sluzba@nib.si ali neposredno na naslov direktorice inštituta tamara.lah@nib.si.